Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Plan działania SR KSOW woj. opolskiego

Cele wyznaczone dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich osiągane są poprzez realizację dwuletnich planów działania, rozpoczynając od Planu Działania na lata 2008-2009.
Realizacja ostatniego planu działania nastapi z końcem czerwca 2015 r.
Plan działania jest dokumentem zawierającym szczegółowy opis przedsięwzięć realizowanych w ramach KSOW.
Zawiera także ramowy harmonogram działań oraz indykatywny budżet, tj. plan finansowy z podziałem na poszczególne działania.

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji pogrupowane są według następujących działań:

  • Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat
  • Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”
  • Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania
  • Zarządzanie siecią
  • Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej
  • Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej
  • Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W Planie Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2010-2011 ujęte są zadania dotyczące między innymi organizacji spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów i podróży studyjnych oraz stworzenia rolniczej bazy danych, bazy wzorcowych projektów prezentujących dobre praktyki rozwoju obszarów wiejskich.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009