Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW 2007-2013

Zgodnie z art. 37a ust. 6a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Wiejskich (Dz. U. 2007, nr 64, poz 427 z poz. zm.) zarządy województw powołują w regionie w drodze uchwały organ opiniodawczo-doradczy
w zakresie funkcjonowania KSOW.

Powołanie niniejszego organu powinno zapewnić, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), wdrażanie pomocy w drodze ścisłych konsultacji (partnerstwa) pomiędzy Komisją i Państwem Członkowskim oraz władzami
i podmiotami wyznaczonymi przez Państwo Członkowskie na mocy przepisów
i praktyk krajowych.

W skład organu opiniodawczo – doradczego, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia WE nr 1698/2005 wchodzą.:

a) właściwe władze regionalne, lokalne i inne władze publiczne,
b) partnerzy gospodarczy i społeczni,
c) inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet.

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2566/2012 z 1 sierpnia 2012r. powołał Wojewódzką Grupę Roboczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Skład osobowy WGR ds. KSOW woj. opolskiego przedstawia następujący link.

Do zadań WGR ds. KSOW należy realizacja zasady partnerstwa we wdrażaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności:

1) współpraca przy tworzeniu i aktualizowaniu planów działania KSOW – opiniowanie projektów zgłoszonych do planu,
2) opiniowanie sprawozdań rocznych z realizacji planu działania KSOW,
3) zgłaszanie propozycji działań,
4) doradztwo w zakresie kierunków rozwoju obszarów wiejskich.

Regulamin pracy WGR ds. KSOW


Protokoły z posiedzeń WGR ds. KSOW woj. opolskiego:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009