Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej, odbiorców działań i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej.

We wszystkich działaniach realizowanych w ramach KSOW zapewniona jest identyfikacja wizualna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) i Unii Europejskiej (UE) poprzez stosowanie odpowiednich znaków i sloganów.

Podstawowe obowiązki beneficjenta polegają na stosowaniu odpowiednich oznaczeń. W ten sposób przekazywana jest informacja o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i PROW 2014-2020.

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020 oraz sloganem:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

obowiązujące dokumenty:

  • Księga Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020 wraz z logotypami (dostępna do pobrania z portalu centralnego KSOW, z zakładki Pliki do pobrania, Księga Wizualizacji + Logotypy, PROW 2014-2020) - ksow.pl/pliki-do-pobrania.html
  • załącznik III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014r.
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/669 z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniające rozporządzenie 808/2014
  • pismo z MRiRW dot. opinii w zakresie zmiany w zał. III do rozporządzenia nr 808/2014 z dnia 8 czerwca 2016r.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009