Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

KSOW 2007-2013

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na tych obszarach oraz na rzecz ich rozwoju.
Głównym celem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich poprzez identyfikację i analizę dobrych praktyk, wymianę doświadczeń i transfer know-how
wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym.
Kolejne zadanie stawiane przed Siecią to przygotowanie szkoleń dla Lokalnych Grup Działania.
KSOW to także pomoc techniczna dla  współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, a także wsparcie dla współpracy międzyinstytucjonalnej.

Celem KSOW jest właściwe, a zarazem skuteczne dotarcie do podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, pobudzenie ich aktywności, zachęcanie do udziału w zaplanowanych działaniach i rozpropagowanie przykładów wzorcowych inicjatyw poprzez:

  • działania edukacyjne, szkoleniowe i promocyjne,
  • opracowanie i publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych,
  • przygotowanie i udostępnienie ekspertyz i analiz.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty.
Partnerami KSOW mogą być podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, które wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie.

Warunkiem przystapienia do KSOW jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce pod nazwą Formularz przystąpienia do KSOW.

Zapraszamy do współpracy z KSOW.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009