Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

WGR ds. KSOW 2014-2020

Zgodnie z art. 57 ust 2. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zarząd województwa ma obowiązek powołać organ opiniodawczo-doradczy w zakresie funkcjonowania KSOW w województwie. W skład organu wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z danego regionu. Do zadań tego organu należy przede wszystkim:

  1. opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian na poziomie województwa,
  2. opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian,
  3. zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy między partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie województwa.
      

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 898/2015 z 21 lipca 2015r. powołał Wojewódzką Grupę Roboczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na okres obowiązywania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Prace WGR ds. KSOW 2014-2020 województwa opolskiego:

1. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 21 września 2015 r.

2. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 8 stycznia 2016r.

3. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 8 grudnia 2016r.

4. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 13 marca 2018r.

5. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 17 maja 2018r.

6. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 6 listopada 2019r.

 

Uchwały podjęte w trybie obiegowym:

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009