Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Partnerzy KSOW

Zgodnie z PROW 2014-2020 KSOW ma charakter otwarty. Struktura KSOW skupia struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów
wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów EFRROW.

Uczestnikami KSOW mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie.

Należą do nich w szczególności:

 • urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich,  w tym instytucje odpowiedzialne za fundusze strukturalne, 
 • samorządy województw, gmin i powiatów, 
 • organizacje branżowe, 
 • organizacje spółdzielcze, 
 • izby rolnicze, 
 • instytuty resortowe, 
 • podmioty gospodarcze, 
 • jednostki badawczo-rozwojowe, 
 • organizacje pozarządowe, szczególnie działające w sektorze rolno-spożywczym lub zajmujące się szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich, 
 • państwowe jednostki doradztwa rolniczego, 
 • służby ochrony przyrody, 
 • lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym, 
 • szkoły średnie i wyższe,
 • osoby fizyczne.

Wykaz partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) jest przygotowywany na podstawie formularzy zgłoszeniowych wypełnionych za pomocą rejestracji elektronicznej (formularz).

Wykaz ten jest aktualizowany przez Jednostkę Regionalną KSOW i jest dostępny w zakładce pt. baza partnerów KSOW.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009